Đến Kerala (Ấn Độ) để chơi thể thao mạo hiểm trong không gian bình yên

Đến Kerala (Ấn Độ) để chơi thể thao mạo hiểm trong không gian bình yên